Dálnice D55

Začala stavba dalšího úseku

Již přes 20 kilometrů se v současnosti staví na dálnici D55. Zatím posledním zahájeným úsekem je část mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku. Se zprovozněním 8,8 km dlouhého úseku počítá Ředitelství silnic a dálnic v roce 2024. Stavební práce má na starost firma Skanska. Budovaný úsek dálnice odvede po svém dokončení tranzitní dopravu ze silnice I/55 procházející Starým Městem, Uherským Hradištěm, Kunovicemi, Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem. Kromě toho odvede D55 významnou část provozu i z krajské silnice II/427 mezi Starým Městem, Kostelany nad Moravou, Nedakonicemi a Moravským Pískem.

„Přesun dopravy na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou dálnici zvýší také bezpečnost řidičů, jelikož se odstraní riziko střetu s protijedoucími vozidly. Nová komunikace vedoucí mimo zastavěná území obcí přinese řidičům samozřejmě také časovou úsporu,“ představil přínosy generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

První viditelné práce v terénu proběhly již v srpnu, kdy stavbaři zahájili zemní práce. V počáteční fázi výstavby dochází jako vždy k sanaci podloží. Ornici je odvážena na trvalá úložiště na okolních zemědělských lokalitách, kde je zemina ukládána na zemědělsky využívané pozemky. Zahájeny jsou také první práce na přeložkách některých inženýrských sítí či výstavbě propustků.

Společně s loni zahájenou částí dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem je nyní v realizaci souvislý 17 km úsek D55. Zbylé budované kilometry tvoří obchvat Otrokovic.

zpět na výpis