Už tento pátek 17. 6. 2022 se řidiči poprvé projedou po části nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D55 „MÚK Staré Město-jih“.

více

Úseky dálnice

dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2022
předpoklad zahájení 2023
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026
předpoklad zahájení 2027
předpoklad zahájení 2028
předpoklad zahájení 2029