Dne 16. ledna 2023 vypršela opakovaně prodlužovaná lhůta pro podání nabídek na stavbu dalšího úseku D55, a to mezi Olomoucí a Kokory.

více

Úseky dálnice

dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2022
předpoklad zahájení 2023
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026
předpoklad zahájení 2027
předpoklad zahájení 2028
předpoklad zahájení 2029