Dálnice D55

Trasa je bohatá na archeologické nálezy

Celkem 14 hrobů s kosterními pozůstatky a různými předměty. To je výčet nálezů, které objevili archeologové při záchranném výzkumu na budovaném úseku dálnice D55 Staré Městem a Moravským Pískem. Na 8,8 km dlouhé části trasy budoucí dálnice D55 stále pokračuje v některých lokalitách úspěšný průzkum, který již nyní čítá tisíce nalezených objektů.

Zmíněné hroby a další nálezy jsou typické pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby, stříbrné či postříbřené záušnice. Mužské obsahují většinou železný nůž, nebo drobné předměty denní potřeby. Některé z hrobů datujeme na základě nálezů mincí do první poloviny 11. století. Významným nálezem je také denár Štěpána Uherského. Datování pohřebiště jako celku bude záležitostí vyhodnocení dalších hrobů, které pravděpodobně budou obnaženy při dalších pracích v lokalitě,“ uvedl vedoucí ZAV Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

zpět na výpis