Dálnice D55

Stanovisko EIA je nadále platné

O dalších pět let prodloužili úředníci z Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí platnost stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (EIA). K prodloužení došlo na konci října a týká se úseku D55 5506 Napajedla – Babice. Souhlasné závazné stanovisko bylo poprvé vydáno 24. 11. 2005 a od té doby bylo opakovaně prodlouženo. Nyní platí do 27. října 2026. Na základě předložené žádosti ŘSD totiž dospělo MŽP k závěru, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování,
v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí, a platnost stanoviska EIA prodloužilo do uvedeného data.

Celý závěr je k vidění zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDA2NV9wcm9kbG91emVuaVN0YW5ET0NfMjQzMzY4NDMyNjg4MTM2MjgyMC5wZGY/MZP065_prodlouzeniStan.pdf.

Úsek bude dlouhý 7,5 km a v současnosti u něho probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Stavět by se měl začít v roce 2023.

zpět na výpis