Dálnice D55

Začala stavba mostu

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 20. 4. 2023 výstavbu dálničního mostu na D55, který umožní kapacitní překonání řeky Moravy a výrazně v místě zvýší plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Práce postupují na všech úsecích

Dálnice D55 mezi Olomoucí a Břeclaví je plánována již od roku 1963. Stokilometrová trasa, která by měla v celé své délce v průběhu následujících deseti let plně nahradit dopravně přetíženou silnici I. třídy I/55 je důležitou dopravní tepnou zejména pro řidiče z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.

Stanovisko EIA je nadále platné

O dalších pět let prodloužili úředníci z Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí platnost stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (EIA).