Dálnice D55

Stanovisko EIA je nadále platné

O dalších pět let prodloužili úředníci z Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí platnost stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (EIA).