Dálnice D55

Práce na stavbě D55 se už chystá zakládání mostů

Stavba 8,8 km dlouhého úseku dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem pokračuje betonáží šablon pro piloty na mostě (SO 213) u Moravského Písku. V prostoru staveniště se denně pohybují desítky stavebních strojů, dělníků a techniků. Aktuálně pokračujeme i sypání materiálu do násypů v úseku od Starého Města směrem do Nedakonic. V navazujícím úseku od Nedakonic směrem k Moravskému Písku stavebníci provádí sanační práce. Chystá se rovněž výstavba propustků a zahájena byla výstavba kanalizace. Souběžně s tím zároveň stále probíhají přeložky elektrických a optických dálkových kabelů. V okolí Polešovic nadále probíhá záchranný archeologický průzkum, a to na druhé polovině hlavní trasy D55.

zpět na výpis