Dálnice D55

Byly předloženy nabídky na stavbu mostu

Pět uchazečů projevilo zájem o stavbu dálničního mostu na D55 u Napajedel. Termín pro podání nabídek vypršel 17. 1. 2023. Předpokládaná cena stavby při vypsání zakázky činila 695 784 000 Kč (bez DPH). Ve veřejné soutěži se ceny pohybovaly v rozmezí od 674,433 do 957,507 mil. Kč (bez DPH).

Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Kromě mostu přes řeku Moravu budou postaveny i související objekty. Celková délka stavby je 495 m. Stavba bude navazovat na zprovozněnou stavbu „D55 5505 Otrokovice obchvat JV“, kterou řidiči využívají od roku 2021. Na opačném konci bude za mostem navazovat připravovaný úsek „D55, 5506 Napajedla – Babice“.

Výstavbou mostu dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v dané oblasti, snížení nehodovosti či snížení hlukové a emisní zátěže. Vybudování mostu také zajistí zprovoznění obchvatu Otrokovic v celé jeho délce, takže nebude nutné ve směru na Napajedla (na exitu 34) sjíždět na kruhový objezd a poté pokračovat po I/55. K provozu tak bude za MÚK Napajedla využito celé těleso nové dálnice.

zpět na výpis