Dálnice D55

Archeologové zkoumají desítky hrobů

Množství kosterních pozůstatků objevili archeologové během prací na záchranném výzkumu v trase dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem. Na budované trase zkoumají dalších 40 hrobů, které objevili u obce Polešovic na Uherskohradišťsku. Na základě nálezu dobových mincí, takzvaných denárů, je datují do 11. století.

„V tomto místě se nám podařilo identifikovat a prozkoumat i další dva hroby, které jsou však výrazně starší. Jeden náleží podle předběžného zařazení pozdní době kamenné – kultuře zvoncovitých pohárů a druhý závěru střední doby bronzové. Zemřelí jsou pohřbeni v natažené poloze na zádech v poměrně rozměrných hrobových jámách tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. Zajímavostí je, že muži jsou orientováni lebkou k východu, zatímco ženy k západu. Z dosavadního stavu výzkumu je možné vysledovat, že hroby tvoří určité semknuté skupiny, jiné hroby jsou pak umístěny solitérně ve větší vzdálenosti od centra pohřebiště. Celkový rozsah pohřebiště není znám, jelikož pokračuje mimo skrytou plochu,“prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Mezi nálezy se objevují předměty typické pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby (stříbrné či postříbřené záušnice), zatímco mužské obsahují většinou železný nůž či jiné drobné předměty denní potřeby. Zvláštností je trojcípá parohová schránka plošně zdobená dekorem sestávajícím ze složitých propletenců,“ dodal Popelka.

Kosterní pozůstatky zemřelých starých Slovanů teď čeká laboratorní ošetření a komplexní antropologická analýza, při které bude zkoumán věk, pohlaví, patologické změny, zranění utrpěná v průběhu života a další analýzy.

Stavba 8,8 km dlouhého úseku dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem začala letos v září a s jejím zprovozněním počítá ŘSD v roce 2024.

zpět na výpis