Dálnice D55

Vznikají náspy i mosty

V průběhu března probíhaly na stavbě úseku D55 Babice – Staré Město zejména zemní práce (navážka zeminy do spodních vrstev náspů) či zakládání spodních staveb mostů, což s týkalo zvláště mostů na MÚK Staré Město-jih (betonáž bočních opěr či již mostovky) či budoucího mostu na D55 přes silnici I/50h a místní komunikaci (v km 15,510), kde probíhalo vrtání v místech budoucích pilířů. Zprovoznění tohoto 8,5 km dlouhého úseku předpokládá ŘSD v roce 2024. Záběry ze stavby v průběhu března jsou k vidění zde:

zpět na výpis