Dálnice D55

Úsek chce stavět sedm zájemců

Dne 16. ledna 2023 vypršela opakovaně prodlužovaná lhůta pro podání nabídek na stavbu dalšího úseku D55, a to mezi Olomoucí a Kokory. Do otevřeného výběrového řízení (zahájeného v červenci 2022) se přihlásilo celkem sedm firem či jejich sdružení. Podáno bylo sedm nabídek v rozmezí od 1,947 do 2,597 mld. Kč (bez DPH), přičemž předpoklad při vypsání zakázky činil 2,410 mld. Kč (bez DPH).

Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Předmětný úsek délky 7,6 km je součástí tahu dálnice D55 Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Břeclav. Trasa dálnice D55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova a dvou významných komunikací – dálnice D1 a D35.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že v úseku mezi Olomoucí a Přerovem bude docházet k dalšímu růstu intenzity dopravy, kterou bude schopná bezpečně, rychle a efektivně převádět pouze kapacitní komunikace. Trasa je vedena od SZ k JV paralelně se stávající silnicí první třídy I/55 a vyhýbá se osídleným celkům. Prakticky celá zájmová oblast v místě trasy D55 je zemědělsky využívána jako trvale obdělávaná pole nebo jako pastviny. Zahájení stavby předpokládá ŘSD v tomto roce. Na trase již probíhá záchranný archeologický průzkum.

zpět na výpis