Dálnice D55

Průzkum bude pokračovat

Na plánovaném úseku D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem bude v km 25,800 – 26,200 pokračovat záchranný archeologický výzkum (ZAV). Jedná se o doplňující ZAV k aktuálně probíhající zakázce. Jejím předmětem sice byl průzkum v celém rozsahu úseku označovaného 5509, ale v průběhu realizace tohoto průzkumu byly zjištěny významné nálezy, které převyšovaly rozsah původní zakázky.

V tomto úseku se jedná o polykulturní lokalitu kompaktního sídliště osídlenou velice intenzivně od pozdní doby bronzové až do raného středověku, tedy v období trvajícím přes 2000 let a o naprosto mimořádnou a v rámci předchozích predikcí neočekávanou archeologickou lokalitu evropského významu. Uvedený úsek se svým rozsahem nálezů vymyká předpokladům aktuálně probíhajícího ZAV a v rámci probíhající zakázky ZAV nelze plně dokončit. Předpokládaná cena doplňujícího ZAV je 8,07 mil. Kč (bez DPH).

zpět na výpis