Dálnice D55

Pokračuje odvoz zeminy i výzkum

Různorodá škála činností je v těchto dnech stále k vidění na stavbě úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem, kde aktuálně probíhá odvoz ornice na deponie. Jde o místa, kde bude uložena zemina po dobu stavby. V závěrečné fázi stavby bude tato ornice využita na ohumusování nových svahů dálnice. Kromě toho na části 4,1 km dlouhé trasy archeologové dokončují záchranný výzkum. Konkrétně u Domanínského potoka, kde hlásí stovky nálezů. Jde o původní obydlí z mladší doby kamenné až po pozůstatky slovanského osídlení. Mezi nálezy jsou základy staveb, pecí či zásobních jam. Budovaný úsek D55 bude zprovozněn v roce 2024.

zpět na výpis