Dálnice D55

Na trase začnou přípravné práce

Od nezbytné papírové přípravy do terénu se přesunou práce na úseku D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení přípravných prací a kácení dřevin. Předmětem plnění prací je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích katastrálního území Moravský Písek a Bzenec, a to před zahájením stavby.

V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby tohoto 4,1 km dlouhého úseku D55. Zakázku získala společnost Rybárik, s.r.o., která uspěla ve veřejném výběrovém řízení s nabídkou 9,44 mil. Kč (bez DPH). Soutěže se zúčastnilo celkem deset zájemců. Stavbu plánuje ŘSD zahájit v příštím roce, momentálně již probíhá výběrové řízení na jejího zhotovitele.

zpět na výpis