Dálnice D55

Křižovatka zdárně roste

V úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem nadále pokračují intenzivní práce na stavbě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Starého Města. Součástí tohoto uzlu jsou tři mostní objekty. Práce nyní probíhají na spodní stavbě, kdy dochází k vrtání pilot a stavbě základové konstrukce. Do doby zprovoznění části této nové okružní křižovatky u Starého Města zůstává částečně uzavřena silnice I/50 (ve směru na Uherské Hradiště). Jednosměrná objízdná trasa vede po silnici I/50 H – ulici Brněnská a po komunikaci II/427, ulici Kostelanská. Ve směru z Uherského Hradiště je pracovní úsek jednosměrně průjezdný. Kromě stavby MÚK se pracuje i na dalších místech tohoto 8,5 km dlouhého úseku.  Pokračuje např. napínání geotextilie, vápnění či pokládka štěrkové vrstvy. Co se dělo na stavbě v srpnu si lze prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=ifu-Z6xtIvo.

Pracuje se ovšem i na navazujícím úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem. Letecké záběry zachycují probíhající zemní práce (skrývku a odvoz ornice). Pohled z ptačí perspektivy na činnost v průběhu srpna je k vidění zde:

https://www.youtube.com/watch?v=mTZEOyKrg3s.

zpět na výpis