Dálnice D55

Byl vysoutěžen zpracovatel průzkumu

Sdružení firem Samson Praha a Archaia bude zpracovatelem záchranného archeologického průzkumu v trase dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. ŘSD uzavřelo smlouvu koncem listopadu, když vybíralo ze dvou předložených nabídek. Sdružení uspělo se svojí nabídkou ve výši 6,99 mil. Kč (bez DPH), přičemž odhad při zadání veřejné zakázky činil 11,27 mil. Kč. Součástí prací na 4,1 km dlouhém úseku D55 je také zpracování analýzy, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením výzkumu. Výstupem prací bude závěrečná zpráva o provedených pracích a výsledcích. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a již běží soutěž na jejího zhotovitele. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2022.

zpět na výpis